Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Historia wyszukiwania

Powrót do wyszukiwania
Brak historii
Uwaga: Wyczyszczenie historii wyszukiwania zapobiega jedynie wykorzystywaniu historii wyszukiwania do funkcji produktu, takich jak przewidywanie wyszukiwania. Nie zapobiega to jednak wykorzystywaniu informacji o wyszukiwaniu do personalizacji wyświetlanych reklam i treści. Aby zarządzać wykorzystywaniem informacji o wyszukiwaniu do personalizacji, odwiedź ustawienia prywatności dla informacji wyszukiwania.